Οργάνωση & Διεθνείς Συνεργασίες

Οργάνωση


Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

Ραβινέ 23, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 7223126, Fax: 210 7245959
E-mail: hua@huanet.gr, Website: www.huanet.gr

Mε την Διεθνή Συνεργασία