Σημαντικές Ημερομηνίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων: 03/06/2018
Προθεσμία Εγγραφής με Μειωμένο Κόστος: 31/07/2018
Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Περιλήψεων: 10/07/2018
Ενημέρωση Συγγραφέων για την Αποδοχή ή μη της Εργασίας τους. 31/07/2018
Ενημέρωση Συγγραφέων για την Ημέρα/Ώρα παρουσίασης: 31/08/2018