Οργάνωση


Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

Ραβινέ 23, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 7223126, Fax: 210 7245959
E-mail: hua@huanet.gr, Website: www.huanet.gr

Διοικητικό Συμβούλιο (2017-2018)

Πρόεδρος: Ηρακλής Πούλιας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γκιάλας
Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Παπατσώρης
Ταμίας: Γεώργιος Σταθούρος
Ειδικός Γραμματέας: Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης
Σύμβουλοι: Νικόλαος Δημάσης
Στέφανος Στεφανάκης

Οργανωτική Επιτροπή 24ου Πανελλήνιου Ουρολογικού Συνεδρίου

Ζουπάνος Γεώργιος, Πολίτης Βασίλειος, Σκρεπέτης Κωνσταντίνος