Υποβολή Εργασιών

Η υποβολή περιλήψεων στο 24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο έχει ολοκληρωθεί και το online σύστημα είναι κλειστό.

Υποβλήθηκαν και Αξιολογήθηκαν 338 Εργασίες.

Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους μέχρι τις 16 Ιουλίου 2018.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Υποβολής Περιλήψεων, Erasmus S.A., στην ηλεκτρονική διεύθυνση huacongress2018@erasmus.gr ή τηλεφωνικά στο 210-7414700.

Προφορικές Ανακοινώσεις

Οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε συνεδριάσεις των εξήντα (60) λεπτών. Η εκφώνηση των Προφορικών Ανακοινώσεων θα είναι συνολικής διάρκειας επτά (7) λεπτών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παρουσίασης οπτικοακουστικού υλικού και της συζήτησης. Οι αίθουσες συνεδριάσεων θα είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρονικό υπολογιστή, data projector και οθόνη.

E-posters (Αναρτημένες Ανακοινώσεις)

Η παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-Posters) στο 24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση της πρωτοποριακής πλατφόρμας ePostersLive, που απλουστεύει τη διαδικασία υποβολής περιλήψεων για τους συγγραφείς και διακρίνεται για το φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό της.
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Επιστημονικές Προβολές (Video)

Η διάρκεια των προβολών (Videos) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι (6) λεπτά και θα διατίθενται τρία (3) λεπτά για συζήτηση.

Θεματικές Ενότητες

 • Ανδρολογία (Υπογονιμότητα και Αναπαραγωγή – Στυτική Δυσλειτουργία)
 • Ανδρική Ακράτεια
 • Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Ουρολογία
 • Γηριατρική Ουρολογία
 • Νευροουρολογία – Ουροδυναμική
 • Ενδοουρολογία – Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική Ουρολογία
 • Εκπαίδευση στην Ουρολογία
 • Επανορθωτική Χειρουργική
 • Επιπλοκές Ουρολογικών Επεμβάσεων
 • Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη
 • Κακώσεις Ουροποιητικού
 • Λιθίαση Ουροποιητικού – Λοιμώξεις Ουροποιογεννητικού
 • Μεταμοσχεύσεις
 • Ουρογεννητική Ογκολογία
 • Ουρογυναικολογία
 • Παιδιατρική Ουρολογία
 • Διάφορα

Βράβευση Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή θα απονείμει Βραβεία στην καλύτερη εργασία κάθε κατηγορίας (Ελεύθερες Ανακοινώσεις, e-Posters, Επιστημονικές Προβολές-Video).

Κατηγορία Βραβείο Educational Grand
Προφορική 1ο Βραβείο € 1.500 Με την ευγενική υποστήριξη της Εταιρείας Rafarm
Προφορική 2ο Βραβείο € 1.000
Προφορική 3ο Βραβείο € 500
Αναρτημένη 1ο Βραβείο € 1.500 Με την ευγενική υποστήριξη της Εταιρείας Rafarm
Αναρτημένη 2ο Βραβείο € 1.000
Αναρτημένη 3ο Βραβείο € 500
Video 1ο Βραβείο € 1.500  
Video 2ο Βραβείο € 1.000  
Video 3ο Βραβείο € 500


Προσοχή!
 Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθεί μια εργασία ως υποψήφια προς βράβευση, είναι η εκ των προτέρων αποδοχή του/των συγγραφέα(ων) δημοσίευσης του άρθρου στο επίσημο περιοδικό της ΕΟΕ “Hellenic Urology”.Όσοι συγγραφείς ενδιαφέρονται να αξιολογηθεί η εργασία τους προς βράβευση, θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την διαδικασία υποβολής της, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο του on-line συστήματος.  Όταν ολοκληρωθεί η υποβολή της περίληψης, θα πρέπει επιπρόσθετα να στείλουν την εργασία υπό μορφή πλήρους Επιστημονικού άρθρου, σε αρχείο PDF, με e–mail στην ακόλουθη διεύθυνση huacongress2018@erasmus.gr, με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ».

Οι συγγραφείς των εργασιών που έχουν υποβληθεί προς βράβευση, θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2018.

Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων

Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου και του on-line συστήματος. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής πριν προχωρήσετε.

Για την υποβολή της περίληψής σας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Οδηγίες Υποβολής

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από την υποβολή της περίληψής σας:

 • Ο τίτλος της περίληψης θα γράφεται με πεζούς χαρακτήρες.
 • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων θα αναφέρονται στην ονομαστική. πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά του ονόματος ολογράφως.
 • Απαραίτητη είναι η καταχώρηση των εργασιακών χώρων ή των ακαδημαϊκών φορέων των συγγραφέων, καθώς και την αντίστοιχη πόλη, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας) τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, ΤΚ). Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχισή τους με τη χρήση δεικτών.
 • Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως ακολούθως:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι παραπάνω τίτλοι θα αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες

 • Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400 λέξεις.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές της περίληψης, μέσω του on-line συστήματος και μόνο εφόσον η περίληψη είναι σε κατάσταση «Πρόχειρη», έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το σύστημα θα κλειδωθεί και οι περιλήψεις που δεν έχουν «Υποβληθεί» και παραμένουν σε κατάσταση «Πρόχειρη» δεν θα υπολογισθούν.
 • Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αποσταλούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς αξιολόγηση. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας, θα ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της περίληψης.
 • Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής θα γίνονται δεκτές μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 • Κανείς συγγραφέας δεν μπορεί να παρουσιάσει περισσότερες από τρεις (3) εργασίες.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας καλείται να δηλώσει το προτιμώμενο είδος παρουσίασης, καθώς και την προτιμώμενη θεματική ενότητα κατά την υποβολή της περίληψής του μέσω του on-line συστήματος.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει μετά την αξιολόγηση διαφορετικό είδος ή/και θεματική ενότητα παρουσίασης της περιλήψεως. Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στο συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι τις 10/07/2018. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλ. 210 7414700. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες (Προφορικές, Αναρτημένες, VIDEOS), θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του 24ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο. 
 • Προϋπόθεση για την αποδοχή της περιλήψεως προς παρουσίαση στο Συνέδριο αποτελεί η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής του υπεύθυνου για την παρουσίασή της συγγραφέα. Σε περίπτωση παρουσίασης από τον ίδιο συγγραφέα περισσοτέρων της μίας εργασιών, θα πρέπει το δικαίωμα συμμετοχής να καταβληθεί από κάποιον άλλον εκ των συγγραφέων.
 • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι επίσης προϋπόθεση για την αποδοχή τους. Δε γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τη Γραμματεία Υποβολής Περιλήψεων, Erasmus S.A., στην ηλεκτρονική διεύθυνση
huacongress2018@erasmus.gr ή τηλεφωνικά στο 210-7414700.